Obţinerea de amidonuri modificate prin tehnologie neconvenţională, cu aplicabilitate în industria alimentară / Obtaining of modified starches by non-conventional tehnology, having applications in food industry

CNMP-Parteneriate
Director de Proiect/ Project Manager: Drd.Ing./ Eng. Monica R. NEMŢANU
AMIR RO
AMIR EN